Privacy Policy

Wat voor gegevens noteert FootLoes ?

De gegevens die FootLoes noteert zijn uitsluitend bedoeld voor het vakkundig uitvoeren van de werkzaamheden, het kunnen afwikkelen van de facturatie en het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen omtrent haar boekhouding.

FootLoes noteert (persoons)gegevens van haar klanten om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat hier allereerst om NAW-gegevens, leeftijd (geboortedatum) en geslacht.

Daarnaast noteert FootLoes indien nodig gegevens over de klachten waarmee klanten komen, in de verwachting dat de pedicure kan helpen met de verlichting van deze klachten.

Ontwikkelingen van deze klachten op dit gebied worden na elke behandeling genoteerd om de voortgang en effect van de behandeling te kunnen monitoren.

Ook kan FootLoes soms nog om algemene gezondheidsgegevens, eventuele allergie en specifiek medicijngebruik vragen in het belang van medische risicobeperking en de best mogelijke behandeling van de klant.  Het noteren van deze gegevens gebeurt echter uitsluitend als het in het belang is van de behandeling.

 

Hoe/waar worden de gegevens vastgelegd?

De (persoons)gegevens worden genoteerd op een fysieke en/of digitale klantenkaart (evt. toekomstig). Deze klantenkaart is ten alle tijden inzichtelijk voor klanten van FootLoes.

 

Rechten van de klant m.b.t. zijn gegevens

Indien een klant gegevens van zijn of haar klantenkaart wil aanvullen, wijzigen of juist laten verwijderen, kan dit altijd zonder problemen. FootLoes zal dan zo spoedig mogelijk reageren op de gevraagde actie van zijn of haar klant met betrekking tot de genoteerde (persoons)gegevens en dit indien nodig kunnen aantonen voor de klant.

FootLoes vraagt bovendien iedere nieuwe klant om schriftelijke toestemming om gegevens te mogen noteren. De goedkeuringsformulieren worden bewaard. De klant mag ten alle tijde dit ondertekende toestemmingsformulier weer terug eisen en de toestemming ongedaan laten maken.

Indien een klant bepaalde informatie liever niet verstrekt wordt hier rekening mee gehouden, zolang het een kwalitatief nog acceptabele behandeling mogelijk maakt.

Indien door een gebrek aan de voor de pedicure belangrijke persoonsgegevens een kwalitatief goede behandeling niet meer mogelijk is, zal FootLoes dit bij de klant aangeven. In dat geval wordt in overleg met de klant bepaald of de behandeling nog zal plaatsvinden of wel/niet wordt voortgezet.

 

Bescherming van de gegevens

De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Wel kan het noodzakelijk zijn dat in het behandelingsproces medische collegae zijn betrokken of moeten worden geïnformeerd. Dit kan zijn: een eventueel behandelend podotherapeut, de huisarts of de verpleegkundige. Alle uitwisseling van informatie met deze medische collegae is strikt vertrouwelijk.

 

Bewaartermijn van de gegevens

Gegevens van klanten wordende de regel nog 3 jaar en tot maximaal 7 jaar bewaard na een laatste bezoek van een klant, tenzij de klant eerdere verwijdering eist.

 

FootLoes Website

Deze website van FootLoes maakt gebruik cookies waardoor geanalyseerd kan worden hoe de site wordt gebruikt, om aan de hand daarvan verbeteringen door te voeren. Via de contactpagina van de site worden de aan de klant gevraagde gegevens enkel gebruikt om via e-mail een gekwalificeerd antwoord te kunnen geven. FootLoes deelt deze gegevens echter nooit met derden en verwijdert ze uiterlijk na 3 maanden.